Oblastní žebříček, krátká trať
31.10.2020 Plumlov

Rozpis


Předposlední kufr - Pohár neznámého pijana

Oblastní žebříček

31.10. 2020, Plumlov

Rozpis


Předposlední kufr - Pohár neznámého pijana

Pořádající orgán:Český svaz orientačních sportů – Olomoucký krajský svaz ČSOS
Pořádající subjekt:TJ Sokol Plumlov, klub orientačního běhu
Datum:Sobota 31. 10. 2020
Centrum závodu:Plumlov, kemp Žralok (49°27'40.629"N, 17°0'42.306"E) - http://www.mapy.cz
Typ závodu:Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Program:9:00 - 10:30 prezentace
11:00 start 00
14:00 předpokládané vyhlášení výsledků
Kategorie:D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
HDR (smajlíci, děti s doprovodem)
DH10N (smajlíci, bez doprovodu)
P –příchozí (jednoduchá trať)
Přihlášky:Do 25.10.2020 v přihláškovém systému ORIS.
Výjimečně lze emailem na adresu BobStoklasa(zavináč)seznam.cz.
Informace:http://hzp20.obplu.cz
ORIS
marek.otruba(zavináč)email.cz nebo +420 606 692 638
Vklady:
v termínu po termínu na místě (dle možností pořadatele)
DH10, DH10N 70.- 100.- 100.-
HDR 70.- 70.- 70.-
P 120.- 120.- 120.-
ostatní 120.- 180.- 180.-
půjčení čipu 10.- Kč
Úhrada vkladů:1) Vklady jsou splatné převodem na účet:
TJ Sokol Plumlov 1500619349/0800 (Česká spořitelna), v.s. XXXX (kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS). Doklad o zaplacení předložte u prezentace.
2) V hotovosti při prezentaci.
Mapa:Obora 2020, 1:10 000, E=5m, stav 10/2020, mapový klíč ISOM 2017, vodovzdorně upravena, mapoval Bob Háj
Terén:Hanácký podzimní, porostově pestrý, sem tam podrost, hustá síť komunikací.
Vzdálenosti:
parkování-centrumcca 500 m
centrum-startdo 500 m
centrum-cíl0 m
Parkování:Na louce u rybníka, příjezd z obce Soběsuky, bude značeno, poplatek 20,-Kč.
Přísný zákaz parkování před areálem kempu a v areálu kempu.
Funkcionáři závodu:
ředitel závoduMarek Otruba (R3)
hlavní rozhodčíRadoslav Matyšek (R3)
stavitel tratíKarel Otruba (R3), Johana Otrubová
Způsob ražení:Elektronické - SportIdent, všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezdotykového ražení SIAC. Požadavky na zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.
Protesty:K rukám hlavního rozhodčího, vklad 200,-Kč. Písemně doložené v termínu, podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl.26.2 e-mailem na adresu: marek.otruba@email.cz.
Mytí, WC:V centru závodu, sprchy s teplou vodou.
Občerstvení:Bohatý bufet v centru – teplé jídlo, teplé i studené pití, v cíli po doběhu teplý čaj nebo šťáva.
Předpis:Závodí se dle platných pravidel OB v souladu s platným Soutěžním řádem a Prováděcími předpisy Hanácké oblasti na rok 2020.
Doplňkové služby:Školka nebude k dispozici.
Ochrana osobních údajů:Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajův platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu v informačním systému ORIS.
Fotografování:V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku.
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Upozornění:Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Lékařská pomoc pouze v centru závodu.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 7.9. 2020.


Radoslav MatyšekMarek Otruba
hlavní rozhodčíředitel závodu